Restauracja Belweder

Regul​amin

Regulamin Restauracji Belweder

Restauracja Belweder w Białymstoku zachęca do zapoznania się z regulaminem obowiązującym na terenie obiektu noclegowo-gastronomicznego.

Dyrekcja będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
1.a. Do wynajęcia pokoju niezbędne jest wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
1.b. Osoby niepełnoletnie bez opieki dorosłych nie mogą wynajmować noclegu w naszych pokojach
2. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
3. Rezerwację należy potwierdzić zadatkiem w wysokości i terminie ustalonym z recepcjonistą, w razie nieuregulowania przedpłaty rezerwacja zostanie anulowana bez dodatkowej informacji.
4. Rezerwacja pokoju/stolika musi zostać potwierdzona dokumentem „Potwierdzenie rezerwacji”.
5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
7. Uwzględnimy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
9. Naszym klientom zapewniamy:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
10. Na życzenie gościa świadczmy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* budzenie o wyznaczonej godzinie
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych na czas pobytu
* przechowywanie bagażu zameldowanych gości
10. a. Wyświetlacze multimedialne oddane do użytku gości przeznaczone są do podglądu kamer monitoringu umiesczonych na parkingu, oraz odbioru reklam. 11. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Odpowiedzialność firmy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
13. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu i innych pojazdów należącego do gościa.
14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, a klucz pozostawić w recepcji.
16. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
17. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju noclegowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
18. Na terenie budynku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju noclegowego.
20. Recepcjonistka może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu firmy lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób przebywających w restauracji oraz pomieszczeniach noclegowych, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, firma przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
22. Zabrania się palenia papierosów w pokojach noclegowych. Palenie papierosów jest możliwe w wyznaczonych miejscach, gdzie ustawione są popielniczki.
22. a. Niedostosowanie się do tego punktu skutkować będzie obciązenie osoby odpowiedzialnej kosztami odświerzenia pomieszczeń.
23. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu w przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu z przyczyn niezależnych od gospodarza opłata za pokój nie podlega zwrotowi.
24. Decydując się na pobyt w naszej restauracji akceptujecie Państwo powyższy regulamin.


<- Powrót